Yeni Ambalajımız

Haberler

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yedek-Par Otomotiv kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmiş olup, aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.

 
• MÜŞTERİ ODAKLILIK
Yedek-Par Otomotiv yönetimi, günümüzün rekabet koşullarında müşterinin değerinin idrakindedir. Bundan dolayı Toplam Kalite Yönetimi, firmamızın işleyişinde esas alınmıştır. Müşterilerimizle sadece ticari iletişim kuran bir firma olmayı değil, müşterimiz ile ortak bir payda sağlayan, hayata beraber katkıda bulunan bir firma olmayı istiyoruz. Büyümeyi beraber gerçekleştirmek ve geleceğe beraber uzanmak istiyoruz.
Biliyoruz ki; “Her ağaç dalıyla, budağıyla beraber büyür”. Yedek-Par Otomotiv kalite politikası üst yönetim tarafından belirlenmiş olup, aşağıdaki maddeleri kapsamaktadır.
 
• EĞİTİM
Kalitemizi her geçen gün daha da arttırmak için çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve verimliliği arttırma amacıyla eğitim faaliyetlerini düzenlemek ve sürekliliğini sağlamak.
 
• SÜREKLİ GELİŞİM
Sektörümüzle ilgili en son teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimizin talepleri ve kalite yönetim sistemi hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirmek ve yenilikçi olmak.
 
• DOĞRULUK
Yapmış olduğumuz faaliyetleri, yasal mevzuatlar ve iş hayatının gerektirdiği en yüksek ahlaki değerler çerçevesinde yapmak ve bu konuda topluma örnek olmak.
 
• TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİMİZ
Rekabetçi piyasa koşullarında müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayabilmek için tedarikçilerimizle uzun vadeli, dürüst, karşılıklı güvene dayanan ve hizmet kalitesinin artmasını sağlayıcı ilişkiler kurarak bunları geliştirmek.
 
• KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ
Kaliteyi  bütün hareketlerimizin temel taşı olarak görmek, servis ve ürün konusunda sıfır hata ile çalışarak en yüksek standartlara ulaşmak ve sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak.